Serenity Systems Design

Serenity Systems Design

Contact info

Serenity Systems Design levert Windows executables voor (high)tech toepassingen.
De software wordt in-huis op maat ontworpen, geprogrammeerd en getest.
Verder renovatie van bestaande oplossingen en het middels software aantonen van de werking van nieuwe methoden of technologie.
Gebruik wordt gemaakt van de nog steeds tot de verbeelding sprekende grafische programmeeromgeving LabVIEW van NI.

Test & Meetautomatisering

Test- en Meetautomatisering

Het automatiseren van meet of testsystemen wordt toegepast waar herhalende processen vragen om efficientie en/of snelheid.
Van een high-tech R&D omgeving die hierdoor sneller meet aan nieuwe vindingen tot een milieumeetdienst die door de automatisering van de meetwagen uitstoot nauwkeurig en efficient kan registreren.Vb: Receptuur-parameterisering van een dubbele gloeigasoven. Op schaal worden de procesinstellingen van een batchproces in een staalfabriek geoptimaliseerd. Looptijd en meetnauwkeurigheid zijn een factor 10 beter t.o.v. de oude situatie.


Technische automatisering

High Tech automatisering

Het verlenen van programmeerdiensten voor (high)tech toepassingen.
Technische toepassingen van automatisering verschillen nogal van administratieve automatisering.
Snelheid, rekenkracht en geavanceerde berekeningen zijn daar belangrijk.
In dezelfde taal als de technici opdrachtgevers en gebruikers spreken.


Vb: Software waarmee een programmeerbare power supply snel automatisch te programmeren is. De simulatie-optie maakt het mogelijk om het automatisch opgewekte spanning- en stroomverloop te controleren voordat het programma in de voeding wordt geladen.
Met deze tool boort de leverancier een nieuwe klantengroep aan omdat configuratie van testsystemen nu zonder programmeren veel sneller gaat.


Robotica automatisering

Robotica software

Complexe mechatronicasystemen zoals robots worden ondersteund door supervisory control of integratiesoftware.
Door de ruime beschikbaarheid van bouwstenen voor data-verwerking, -presentatie, -opslag en -analyse heeft LabVIEW zich daarvoor bewezen.


Vb: Supervisory control/dashboard software voor een volgende generatie semi-autonome hogedruk industrieele watercleaners. Hiermee worden verticale tankwanden gereinigd. Dit is een voor Zeeuws-Vlaanderen uniek technologisch interreg project (2017-2020) van KICMPI. Via deze link kan men de werkzaamheden binnen dit project volgen.
De door planningssoftware berekende cleaningspatronen worden als setpoint naar de robot gezonden; de gereinigde oppervlakten worden in beeld gebracht. Het verloop van de cleaning wordt op deze manier als video opgeslagen en vormt tevens de basis voor het geautomatiseerd opgewekte voorlopige rapport.
Verder wordt de gemeten data gebruikt om kennis te vergaren over geautomatiseerd hogedruk reinigen om in de toekomst de vooraf berekende cleaning-patronen en proces-parameters verder te kunnen optimaliseren.