Doel:
Analyseer het functioneren van het uit 8 robots bestaande CIP robot cleaning systeem. Dit aan de hand van de door het systeem gelogde statusinformatie. Doel is optimalisatie, performance analyse en storingszoeken.
Omschr:
Een compact maar ervaren multi-disciplinair team (van Hoek i.e./ContratEch/Serenity) heeft een geavanceerd robot systeem voor het reinigen van maximaal 8 objecten bedacht, ontworpen en ontwikkeld (zie eerdere publicaties).
De launching customer van dit systeem is een van de grootste kaasfabrieken van NL te Bleskensgraaf (ZH).
In de 8 wrongelbereiders zorgen de robots voor het zogenaamd uitspuiten van de tanks. Het product wat na het legen van de tank achterblijft op zeef, roerwerken, bodem en wanden wordt hiermee effectief snel, nauwkeurig en met een minimum aan watergebruik binnen 2 minuten gereinigd.

Bij het ontwerp van de bridge-software die zorgt voor de communicatie tussen de plant-PLC en het robotsysteem is logging voorzien van de status en activiteiten. Doel van dit loggen is breed.
In de eerste plaats helpt het de ontwikkelaars om bij een mogelijk optredende fout de oorzaak te achterhalen. Met de re-live tab wordt met instelbare snelheid het functioneren van de robot-installatie afgespeeld. Hiermee is de opeenvolging van gebeurtenissen helder zichtbaar te maken.
Verder geeft deze analyse-tool statistische informatie over de performance van de robot, gebruiksduur en de manier waarop de robotinstallatie door de gebruiker zowel automatisch als manueel gebruikt wordt.
Deze informatie wordt gebruikt om upgrades en toekomstige versies te optimaliseren.
Het loggen gebeurt op een lokale machine (PC) op de fabriek. Externe communicatieverbindingen worden gemeden. De klant stuurt op verzoek op regelmatige basis een kopie van dit logbestand op.
Het logbestand wordt geanalyseerd en bij afwijkingen van normaal aan de klant gemeld.
Tevens wordt een automatisch gegenereerd performance rapport in pdf-formaat aangemaakt.
NB:
Deze analyse tool gebruikt de informatie zoals deze door een Ascii logger in de robotica sequencer tool opgeslagen wordt. In de logfiles staat de belangrijkste status en error informatie, dit om de grootte te beperken.
In deze PLC2robot bridge software is ook een logger ingebouwd die alle door de software verzonden en ontvangen communicatie via de CANbus kan loggen. Deze optie kan naar wens geactiveerd worden als data met een dergelijke hoge informatiedichtheid gewenst is. Die communicatie betreft vele tientallen berichten per seconde waarmee de onderling genetwerkte robotsysteem onderdelen communiceren en synchroniseren. Alleen bij gericht foutzoeken bij een storing of het verder doorontwikkelen van de software en de firmware op de motorcontrollers is deze detaillogger van belang (geweest).
In normale situaties is deze uiteraard niet actief. Voor meer informatie hoe deze logger gestart en gestopt kan worden wordt verwezen naar de handleiding.
Result:
De analyse software tool wordt intern gebruikt om het functioneren van de robotinstallatie te beoordelen.
Tool:
NI LabVIEW 2016
H.W.:

input:
Ascii-logfile
output:
pdf performance rapport
klant:
nvt (interne tool)
periode:
2017 – (lopend)