Doel:
Intern gebruikte tool om een te reinigen object te digitizen, automatisch patronen op te wekken en te optimaliseren.
Omschr:
Gedurende de ontwikkeling van een gautomatiseerde reinigingsrobot werden bottlecks gevonden in het proces om een dergelijke robot toe te passen. Als er nauwkeurig gereinigd dient te worden met een exact positioneerbare waskop, dan zal ook het inlezen van die posities nauwkeurig moeten verlopen. Verder is software veel beter en sneller in staat om nauwkeuirge opeenvolgende positiepatronen op te wekken dan een mens. 3D naar 2D conversie speelt ook een rol, naast het efect van zwaartekracht en de relatie met de waterdruk.
Na het opwekken van het reinigingsparoon, bestaat ook de behoefte om deze aan te passen. Dat is ook een taak voor de PC Windows software. Al de bovengenoemde aspecten zijn meegenomen in het ontwerp van deze engineeringtool, met het uiteindelijke doel om het engineeringproces na inbouw van een robot te reduceren tot 2 dagen.
Result:
Deze Windows PC softwaretool is gebruikt bij het digitaliseren van de wrongelbereidertanks bij de kaasfabriek te Bleskensgraaf en bij het opwekken en aanpassen van enkele delen van het reinigingspatroon. Helaas bleek deze engineeringstool nog niet voldoende gereed en is er extra aandacht nodig om deze te testen, programmeren en te debuggen.
Budget hiervoor kon niet gevonden worden.
Tool:
NI LabVIEW lv5.11
H.W.:
via USB-CAN bridge intelligente stappenmotor controller.
input:
joystick digitise module
comm.:
CANbus via USB bridge
klant:
intern project Aardenburg-Biervliet NL
periode:
2007-2010 (op hold)