Doel:
Het productierijp maken van de aansturingselektronica van een reinigingsrobot met behulp van softwaretools zoals driver(s), integratie- en engineeringtools.
Omschr:
Een industrieele reinigingsrobot, heeft twee stappenmotoren die via een overbrenging zorgen voor reiniging met een gepositioneerde water- of luchtstraal. Toepassingen zijn het vervangen van met de hand bediende waterstraalreiniging. Met name voor reiniging op plaatsen of in ruimtes waar het voor de mens schadelijk kan zijn, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van toxische stoffen/nevel of zuurstof-verdringend gas. Ook voor plaatsen waar de wetgeving (bijvoorbeeld voedselveiligheid) steeds minder tolereert.
Voor professioneel en gebruik in een concurrerende markt is het bij hogere productievolumes raadzaam een embedded controller te ontwerpen die zorgt voor:
– opwekking en genereren van de stappenmotor-patronen
– vermogens-driver voor het bekrachtigen van de motorwikkelingen
– sense/sensor ingangen voor het synchroniseren van de posities/bewegingen
Om deze controller te ondersteunen, zowel in het ontwikkelstadium als in de definitieve versie, zijn diverse software tools nodig die o.a. in LabVIEW ontwikkeld zullen worden.
Bij de ontwikkeling van deze motion-controllers is specifieke test-software ontwikkeld voor het uitvoeren van herhaalde patronen en een driver om de onder een eigen protocol draaiende communicatie met de motioncontrollers mogelijk te maken.

Een industrieele reinigingsrobot, heeft twee stappenmotoren die via een overbrenging zorgen voor reiniging met een water- of luchtstraal. Toepassingen zijn het vervangen van met de hand bediende waterstralen voor met name reiniging daar waar de aanwezigheid in de ruimte voor de mens schadelijk is (aanwezigheid van toxische stoffen/nevel), of daar waar wetgeving de aanwezigheid van de mens steeds minder tolereert (bijv. voedselveiligheid).
Ten bate van inzet bij professioneel gebruik en om de kostprijs te reduceren is het nodig dat een embedded controller ontworpen wordt die zowel zorgt voor het opwekking en genereren van de stappenmotor-patronen, de power-driver voor het bekrachtigen van de motorwikkelingen en de sense/sensor ingangen voor het synchroniseren van de posities/bewegingen.
Om deze controller te ondersteunen, zowel in het ontwikkelstadium als in de definitieve versie, zijn diverse tools nodig die o.a. met LabVIEW ontwikkeld zullen worden.
Bij de ontwikkeling van de motion-controllers is specifieke test-software ontwikkeld voor het uitvoeren van herhaalde patronen en een driver om de communicatie met de motioncontrollers mogelijk te maken.
Result:
Verschillende applicaties ter ondersteuning van de ontwikkeling van een motion-control systeem. Sinds 2010 draait dit motion-control systeem op een van de meest geavanceerde en gerobotiseerde kaasfabrieken van NL om 8 cleaningrobots aan te sturen die in verbinding staan met de plant-besturing.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
Custom hardware.
input:
analoog, digitaal
output:
analoog, digitaal
dacq:
100 Hz 32 bits positie, snelheid etc. beperkt door CAN bandbreedte
client:
intern i.s.m. W.J. van Hoek B.V.
periode:
2004-2008