Doel:
Meer-assige blow-robot waarbij een exact volgende onverwarmde luchtstroom het voertuig positionerend droogt.
Omschr:
De laatste fase van een carwash is bedoeld om de natte auto te drogen, om het kleven van stof of vuil aan de auto te voorkomen. Een conventionele methode is het afzemen van de auto door een personeelslid of het gebruk van verwarmde lucht om de auto te drogen. De elektrisch verwarmde lucht method lucht gebruikte een hoop eletrische energy van zowel de ventilator als de elektrische verwarming. De innovatie is de toepassing van een 4-assige hydraulisch aangedreven robot die met centimeternauwkeurigheid de contouren van de automobiel volgt, waardoor een onverwarmde luchtstroom met hoge snelheid de auto droogt.
De technische uitdagingen zijn het volgen van een gegeven contour van een voertuig met een centimernauwkeurigheid en synchronisatie aan de ketting-aangedreven voortstuwing in een carwash-installatie. Verder het meten van de contour van het voertuig, naast het exact besturen en bijregelen van de 4 assen van de robot die diens vorm bepalen.
De technisch architectuur bestaat uit een server-applicatie die communiceert met een embedded industrial controller (NI cFP-2010) onder NI LabVIEW-RT 711. Hierdoor is controle van en toezicht op het proces optimaal en vergelijkbaar met technische oplossingen met een lagere graad van technische besturings- en nauwkeurigheidsuitdagingen.
Omdat de te maken beweging van de robot voor elk model auto specifiek is, speelt naast de veiligheid, het opmeten, de berekening van posities en assen en de exacte en voldoende snelle afstandsregeling een belangrijke rol.
Result:
De besturing wacht op de opbouw van de hydraulische en mechanische robot-onderdelen.
Tool:
NI LabVIEW en NI LV LabVIEW RT
H.W.:
NI cFP-2010 met diverse I/O boards.
Input:
ca. 5 DI en 10 AI
Output:
ca. 10 DO
dacq:
ca. 10 Hz
client:
(niet openbaar)
comm:
UDP comm. tussen server en cFP
periode:
2005-2010 (op hold)