Doel:
Ontwikkel Windows PC software waarbij de mogelijkheden van een in-huis ontwikkelde hi-res multi-sensor meet-omvormer optimaal demonstreert.
Omschr:
Als gevolg van een brainstorm sessie in de start-up is besloten een multi-functioneel pseudo-analoog systeem te ontwikkelen. Uit praktijkervaringen opgedaan op het gebied van signaalprocessing, signaal-aanpassingen en filtering bleek dat er behoefte bestaat aan een configureerbaar psuedo-analoog systeem dat eenvoudig te configureren en in te stellen is. Er zijn analoge bouwblokjes om dat te realiseren, maar de functionaliteit is vaak beperkt. Het inlezen van de data n het besturen van de output via een communicatie-bus dient ook tot de mogelijkheden te behoren. Als gevolg van de in-huis beschikbare kennis en ervaring is een circuit en PCB met firmware ontworpen en PC Windows software om de mogelijkheden te demonstreren.
De mogelijkheden omvatten monitoring, datalogging, displaying, trending, alarmering, data snapshot, etc.
Result:
Slechts 1 prototype is ge-assembleerd. Bij EMC pre-compliance bleek de DAQ-module bijzonder goed te scoren wat betreft emissie en immuniteit. Helaas dienden de verdere ontwikkelingen op hold gezet te worden. Later is de PC Windows software demonstratie software aangepast voor meer dan de intern ontwikkelde DAQ-module.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
prototype hi-res meetomvormer / hi-res digitale sensor (eigen HW)
input:
2 analoog + Temp intern
output:
2 analoog, 2 digitaal
dacq:
200Hz R-T (via RS-232)
klant:
(intern project)
contact:

periode:
1998-1999