Doel:
Besturingen, zoals PLC’s worden geconfigureerd door middel van een specifieke machine-taal of door middel van een ladder-diagram. Gezocht wordt naar een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van intuitieve visuele manier van engineeren/configureren van de PLC.
Omschr:
Een opeenvolging van te doorlopen berekeningen en boolean vergelijkingstabellen zorgt voor de overgang van een naar de andere state. De state is een gedefinieerde quasi-stabiele toestand van een te besturen systeem, opstelling of machine. Met de ontwikkeling van een reeks functies en hulp-modules kan een gegeven besturingssysteem hiermee snel geconfigureerd worden.
Result:
Toegepast bij het software dashboard van autonome robots (Smart Tooling) i.v.m. te verwachten nader te specificeren operation-states. Dit leverde informatie op over de voordelen en verbeterpunten. Het lijkt erop dat een goede configurator om de betreffende tabellen te vullen en controleren een goede volgende stap in dit project is.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
Geplande te ontwikkelen CAN-gebaseerd gedistributeerd I/O systeem zeeuwse onderneming.
input:
analoog/digitaal
output:
schaalbaar
dacq:
variabel
client:
interne ontwikkeling
contact:

periode:
2000 – (lopend)

Toepassing van deze methode op een eenvoudige pompbesturing voor levelcontrol.