Doel:
Software upgrade t.b.v. een gebruikersvriendelijker gebruik van het GC data-analyse systeem t.b.v. toxiciteitsonderzoek.
Omschr:
Een onderzoeksinstituut vervangt de hardware en de User Interface van een bestaande test-opstelling voor een meer gebruikersvriendelijke versie. De software vervangt de oude functionaliteit met o.a. nieuwe functies uit LabVIEW LV7.1 i.p.v. LV5.1.
Tool:
N.I. LabVIEW
H.W.:
GC analyser / Custom hardware / N.I. PCI DAQ board
input:
3 analoog, 8 digitaal
output:
8 analoog, 8 digitaal
client:
TNO
dacq:
< 100kHz < 100.000 points
periode:
2004-2005