Doel:
Aanpassing bestaande software voor integratie compact Fieldpoint en uitbreiding naar tweede meetsysteem.
Omschr:
Door het vervangen van de bestaande gasmeetwagen naar een met twee meetunits is het mogelijk om de meetcapaciteit van deze wagen te verdubbelen. Omdat de GEMview software sinds 2002 met voldoende vertrouwen functioneerde is besloten deze uit te breiden met een tweede meetsysteem.
De bestaande cFP routines zijn vervangen door een virtueele gebufferde versie waardoor de cFP via een omweg toch bereikbaar is via de twee meetsystemen.
Door een hergebruik van componenten uit het bestaande meetsysteem, zowel wat betreft hardware als software (men wil veel van de gebruikerservaring uit de vorige editie behouden) was er kostenreductie.
Result:
In gebruik sinds 2012
Tool:
NI LabVIEW LV7.11
H.W.:
compact Fieldpoint systeem
input:
32 Analoog in 8 Digitaal in
output:
8 Digitaal uit
client:
Tata Steel
dacq:
NI compact Fieldpoint
periode:
2011-2012