Log-Em: HF-analyser rapport generator tbv EMC pre-compliance test-huis

Doel:
Het automatiseren van de meet-procedure, als onderdeel van een CE pre-compliance test.
Omschr: Certified bodies nemen bij de certificering van ontwikkelde producten en systemen een belangrijke plaats in. Elektromagnetsich emissie en ongevoeligheid nemen daar bij elektronica-producten een belangrijk plaats in. Het wordt daarom als een belangrijke service gezien als elektronica productie-bedrijven die, naast kennis over EMC-bewust ontwerpen, beschikken over test-equipment waar in een vroeg stadium al mogelijke issues opgespoord kunnen worden. Een spectrum-analyser speelt hierbij een belangrijke rol. Aanvankelijk werd een HP8591E analyser met de hand bedient en wekte deze via een GPIB-printer een registratie op. Deze registratie werd in een via een wordprocessor in te tikken rapport opgenomen. De operator van dit pre-compliance lab vroeg zich op de rand van de 21 ste eeuw af of dit niet iets gebruikersvriendelijker en meer paper-less kon.
Met behulp van LabVIEW is een stap-voor-stap rapport-generator ontwikkelt die de resultaten afkomstig uit de spectrumanalyser stuurt naar een Excel bestand. Dit is vervolgens gecompileerd tot een Windows applicatie. Het gevolg kan een verlaging van de kans op fouten en productiviteitsverhoging van dit pre-compliance lab zijn, naast een gestandaardiseerde gegevens-opslag bij een uniforme rapport-layout.
Result:
Niet in gebruik genomen door de potentieele klant. Als reden werd achteraf een installatie probleem genoemd.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
HP8591E (GPIB)
input:

output:
Excel meet-rapport
dacq:
nvt (GPIB met spectrum-analyser orde GHz)
periode:
1997
update:
In de herfst van 2021 is Serenity systems design benaderd om te onderzoeken of het voor een batterij-producent een automatisch test inclusief rapport kon realiseren. Gedurende de studie bleek de bestaande spreadsheet-koppeling niet meer te functioneren, vervangen door een alternatieve open source spreadsheetprogramma was ook geen oplossing. Het aanroepen van externe applicaties die van versie op versie het protocol wijzigen en ook verschillende land-instellingen hebben zijn een lastig te onderhouden en ondersteunen keuze. Gekozen is daarom voor een benadering waarbij direct een pdf opgewekt wordt vanuit de LabVIEW-code. Een bijkomend voordeel is hogere executie-snelheid.