Multifile datalogger library:

Doel:
Het verkrijgen van relevante datareducerende meet-informatie.
Omschr:
Het doel van experimenten en testen is het opwekken van meetgegevens. Enkele datapunten is geen probleem maar als het heel veel data wordt ontstata de behoefte om alleen alleen relevante data op te slaan. De paradox is dat je niet altijd vooraf weet welke relevante informatie in de data zit. Metingen uitgevoerd bij experimenten en testen die een relatief lange lopend zijn, of het opslaan van procesdata bij productie-processen leveren veel data op. Met name effecten die gedurende korte tijd optreden na een lange tijd geen verandering te laten zien zijn een uitdaging. Gedurende bijvoorbeeld 99,9% van de tijd gebeurt er niets, maar de signalen in die 0,1% zijn wel relevant om op te slaan.
Bij eerdere projecten is voor meerdere signalen een dynamisch log-mechanisme ontwikkeld in NI LabWindows. Dit is gebruikt bij het registreren van maanden-lange lengte-verandering van kunstoffen onder belasting. Deze metingen en de eruit resulterende modellen zorgen voor een betere karakterisatie van bepaalde kunstof-samenstellingen en het uiteindelijk adviseren van klanten wat voor hun toepassing de meest geschikte blend is. Dit is namelijk het doel van dit specifieke onderzoekslab, wat is voor de klant het beste product.
De principes die toegepast zijn in LabWindows zijn toegepast in een LabVIEW datafile set van vi’s die vooral bij trage langdurende metingen toegepast kunnen worden.
Door het introduceren van een log-algoritme, waarbij de beslissing om data op te slaan afhangt van een combinatie verstreken tijd en/of verandering van signaalniveau is het mogelijk om hoge data-reducties te halen zonder dat snelle signaalveranderingen verloren gaan.
De kern ligt in het berekenen van enabling en disabling voorwaarden om te loggen. Ditzelfde principe is ook toe te passen bij de beslissing om een nieuwe meetwaarde te versturen, daar waar de beschikbare bandbreedte en/of geheugencpaciteit beperkt is.
Er is zowel een uitvoering gemaakt die Ascii-gebaseerde datalogging verzorgt (typisch voor analoge meetwaarden die per timestamp alle meetwaarden opslaan), danwel een methode die meerdere binaire signalen verwerkt en het moment van bit-overgang signaleert.
Result:
Deze library is in gebruikt in een compacte windmolen experiment en een demonstratie robot scada systeem.
Tool:
NI LabVIEW
HW:

input:

output:

dacq:

klant:
interne ontwikkeling; delen toegepast bij verschillende samenwerkingsprojecten of in opdracht.
contact:
nvt
periode:
2002-2011