Pomp station analyse studie

Doel:
Analyseer een meerjaren database van een pompstation om relaties te vinden tussen proces- en gemeten waarden van een pompstation en het optrede van onderhouds-gerelateerde gebeurtenissen. Ideaal wordt een voorspelling gegenereerd van mogelijk op te treden defecten, verstoringen of vermindering van de opbrengst.
Omschr: In een openbare oplossingswedstrijd worden bedrijven en studenten uitgenodigd om de relatie te vinden tussen de gemeten en proces-data van pompstations en optredende onderhoudsgebeurtenissen. Een grote vlaamse organisatie meet de processignalen in afgelegen onbemande rioolpomp-stations.
Als de data binnenkomt zou het handig zijn om hier mogelijk op te treden onderhouds-gebeurtenissen voortijdig mee te signaleren. Noodreparaties of onderhoud is duur en een hoge belasting op de onderhouds-afdeling.
Serenity probeerde de uitdaging op te lossen maar was slechts deels succesvol.
Het bedrijf heeft een begin van een digitale twin gebouwd om het gedrag van het pompstation te emuleren. Dit is een continu draaiend programma waar de parameters van het model de overdrachtsfunctie van de verschillende delen van het pompstation nabootst. Een verschil in gedrag betekend mogelijk een naderend probleem.
Result:
Slechts deels succesvol; het toont aan dat de data gecomprimeerd kan worden in cycli om beter onderling te kunnen vergelijken. De KPI-waardes die uit deze cycli-waardes komen, geven een goed inzicht over het gedrag. Helaas werd informatie over de werkelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar gesteld dus kon geen verband met de KPI-veranderingen aangetoond worden. 
Tool:
NI LabVIEW 2016
H.W.:

input:
data-files
output:

client:
challenge door BEMAS
dacq:
> 100.000 datapunten