SEMview: Milieu stofmeet- en Rapportage software:

Doel:
Vervang de data-acquisitie en besturing van een bestaand stofmeetsysteem voor een modern alternatief middels Windows PC-software en NI DAQ hardware.
Omschr:
De milieu-afdeling van een multinational staalproducent in Nederland heeft analyserwagens die de vast-stof fracties in de uitlaatgassen van de schoorstenen periodiek bemeet. Om deze wagens up-to-date te houden met de stand der techniek is het meetsysteem vervangen door een modern alternatief. De bestaande HP computer met softwrae is vervangen door een Windows PC, NI compact ieldpoint data-acquisitie units en op maat geprogrammeerde software, gebouwd in NI labVIEW.
Het doel van de software is de integratie van de met-units calibartie, monitoren, visualiseren, opslag en presentatie van de data in grafieken voor de sample, 5sec en 1min gemiddelden datapunten.. Deze meetwagen is dubbel uitgevoerd, waardoor twee meetpunten onafhankelijk van elkaar te bemeten zijn. Dit verhoogt de productiviteit van de meetwagen. Verdere voordelen van de software zijn dat de data opgeslagen wordt in een enkele datbase zodat het rapportage-proces vereenvoudigd wordt en dat de operator(s) van de meetwagen een goed idee van de voortgang en kwaliteit van de metingen. Verder is met de software t.b.v. een nauwkeurige stofmeting een automatisch gecorrigeerde flow-regeling gerealiseerd (isokinetisch meten) en een eenvoudige maar effectieve methode om de operator die hoog in de schoorsteen geklommen is te assisteren bij het wisselen van de sample-positie of om de optie te bieden het samplen te controleren.
Tevens geautomatiseerd opwekken van een meet-tussenrapport met de belangrijkste meetwaarden voor snelle analyse/rapportage.
Result:
Na uitvoerig testen en valideren is het nieuwe data=acquisitiesysteem bestaande uit tailor-made software en NI hardware in gebruik genomen bij de milieudienst van deze multinational. Op jaarbasis worden er veel geplande metingen mee uitvoert en bij het milieu-technisch ondersteunen van in gebruik nemen van productie-eenheden na nieuwbouw, revisie- en/of onderhoudswerkzaamheden.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
NI Compact Fieldpoint remote I/O systeem
input:
16 analoog (0-20mA) 8 digitaal
output:
8 digitaal
client:
Tata Steel
dacq:
10 Hz R-T
periode:
2002