Wandreiniger Robot activiteiten planner

Doel:
Software ontwikkeling voor het vooraf definieeren van uit te voeren activiteiten door de wandreinigingrobot en het in detail uitrekenen van de bewegingspatronen.
Omschr:
De inzet van robots bij het uitvoeren van gevaarlijke en fysiek zware activiteiten hebben een warme belangstelling als gevolg van de reductie van het aantal ongevallen bij hoge druk waterreiniging en het verblijven in afgesloten ruimtes in het algemeen. De bestaande generaties reinigingsequipment wordt nu aangepast voor afstandsbediening, maar de verwachting is dat deze snel opgevolgd zullen worden door semi-autonome reinigingsmachines. Zoals in eerder projecten al aangetooond vergt autonomie een hoge mate van nauwkeurige voorbereiding waar alleen een economisch voordeel uit te halen is als dit proces van voorbereiding ook voornamelijk geautomatiseerd wordt.
Om dit te realiseren is binnen een Interregproject met als penvoerder KICMPI ontwikkelingen gecoördineerd voor het ontwikkelen van semi-autonome robots. Deze motion planningmodule is een aanzet om tot een planning van de activiteiten te komen. Een simulator zorgt voor het controleren van de uit te voeren activiteiten en geeft de mogelijkheid varianten wat betreft performance te vergelijken. Verder worden hiermee de administratieve parameters ingevoerd zodat er bij de cleaning zelf weinig digitaal papierwerk meer aan te pas komt.
Result:
Een nog in ontwikkeling zijnde motionplanner. Het is de bedoeling dat hiermee het wandcleaner robot dashboard gevuld wordt om twee elkaar assisterende robots een traject binnen een afgesloten ruimte te laten afleggen en hierbij de onderhoudsactiviteiten uit te voeren.
Tool:
NI LabVIEW 2016
H.W.:

input:

output:

client:
samenwerkingsproject (via KICMPI)
dacq:

period:
2019-2021