Doel:
Het registreren van de activiteiten en bewerkingen van een landbouwvoertuig tesamen met nauwkeurige positie en tijd. De resultaten worden (eventueel live) verzonden naar een centrale database voor verdere verwerking.
Omschr:
De koppeling van een GPS ontvanger geplaats op een landbouwvoertuig, tesamen met een activiteitenlogger van de landbouwmachine.
Deze te ontwikkelen/integreren hardware vormt voor de klant een onderdeel van een groter concept waarmee voedselveiligheid en/of wetgeving met betrekking tot bemesting en verdelging geautomatiseerd afgehandeld zou kunnen worden. Ook zou de administratieve afhandeling door de landbouwers hiermee aanmerkelijk vereenvoudigd worden.
Helaas zijn niet de geschikte partners gevonden om een pilot uit te voeren.
Result:
Dit soort ontwikkelingen hebben de belangstelling van grote ondernemingen die diensten willen ontwikkelen met de gemeten data. Dit maakt concurrentie door kleinere spelers lastig. Verder heeft de klant geen funding kunnen verzamelen voor de ontwikkeling van de hardware/software en tevens kon geen groep gebruikers enthousiast gemaakt worden om de eerste prototypes te testen letterlijk in het veld.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
Custom hardware
input:
analoog, digitaal, sensors, GPS
output:

dacq:
nvt.
klant:
(wordt niet openbaar gemaakt)
periode:
2004-2006