Doel:
Configuratie- en productieassistentiesoftware verlichtingsproducten.
Omschr:
Software communicerend met barcodescanner, de productie-resultatendatabase en sticker-generatiesoftware waarmee de laatste fase in het productie-proces van specifieke typen bebakeningsproducten zoals lampen, controllerboxen e.d. met een productie-assistent verzorgt. De productie-assistent neemt de administratieve taken van de productie-medewerker over en de kans op fouten wordt verlaagt.
Result: Productiviteitsverhoging van de final assembly- fase van de productie, minimalisatie van fouten en minder stress bij het samenstellen van een product omdat de software het administratie deel van het werk overneemt.
Tool:
NI LabVIEW 7.1.1
H.W.:
nvt
input:
Barcode scanner
output:
Label/Barcode printer
dacq:
NI USB DAQ
comm:
Koppeling met dB in VS; client-specifieke fieldbus
client:
Unitron
periode:
2007-2009