Doel:
Bestudeer de mogelijkheden tot hjet automatiseren van een hogedruk bundel watercleaner.
Omschr:
Warmtewisselaars worden in de procesindsutrie veelvuldig gebruikt en bij een onderhoudsstop ontdaan van product dat op of aan het oppervlakte van de metalen pijpen waar een warmtewisselaar mee is opgebouwd is aangekoekt.
Het reinigen wordt met hogedruk water uitgevoerd door methodes die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. Vanwege het karakter van de hoge-druk water reinigen (hoog gevaar op zwaar gewonden of dodelijke ongevallen bij accidenten) bestaat er de noodzaak tot automatiseren van de gebruikte reinigers en om het bedienend personeel op een veilige afstand van de “line of fire” te houden.
De apparatuur uit die tijd was niet geautomatiseerd, maar zou eerder als gemechaniseerd gekenschets kunnen worden. Robuustheid lijkt de primaire ontwerpspecificatie.
Om te kijken wat automatisering kan betekenden voor een gekozen voorbeeld van een degelijke recente cleaningmachine, zijn de eisen van de plant-eigenaren als uitgangspunt genomen.
21Ste eeuwse equipment zal robot-eigenschappen hebben (verregaande autonomie), verbonden zijn wat betreft data voor traceerbeaarheid en voor het continu verbeteren van kwaliteit en efficientie.
Het personeel zal minder blootgesteld wprden aan gevaarlijke situaties en meer ergonomisch te gebruiken zijn.
In de studie is een voorbeeld van een geautomateerd systeem voorgesteld, gebruik makende van moderne sensoren, automatisering van de orientatie, positie en rotatie van de verschillende assen van het systeem zodat de operator niet die specifieke ervaring nodiog heeft die de goed presterende gebruikers van de huidige generatie cleaning-apparaten nodig hebben.
Er is een belangrijke bottleneck opgelost die verregaande automatisering in de weg staat en dat is dat een algoritme is ontwikkeld om op basis van informatie verkregen uit de beeldverwerking van een afbeelding van de pijpenplaat een geoptimalisserde routing van de volgorde van reiniging is be bepalen. De vrijheidsgraden die daar bestuurd worden zijn de rotatie van de bundel en de opeenvolging van posities van de bundelreiniger.
Verder is een voorstel gemaakt voor een mogelijke architectuuroplossing voor de automatisering. Door het ontbreken van budget is het alleen bij een in-kind investering van uren door Serenity systems design gebleven.
Result:
De resultaten zijn gepresenteerd maar ontvingen weinig waardering bij de verschillende actoren in de bedrijfsketen. Dit was een les in hoe innovatie en voorstellen in verbeteringen (niet) enthousiast ontvangen kunnen worden in bepaalde industrieen.
Tool:
NI LabVIEW
H.W.:
– (studie)
input:

output:

client:
(via KICMPI)
periode:
2012-2013