Doel:
Het bouwen van een Windows PC applicatie voor een nieuwe generatie Power Supply. Het uitvoeren van standaard maar ook speciale functies zoals het automatisch programmeren in de taal van de voeding, maar ook het simuleren ervan.
Omschr:
Eerder heeft Serenity een PC Windows applicatie gebouwd in LabVIEW voor het automatisch programmeren. De functionaliteit daarvan is uitgebreid en de manier waarop dit prograam is opgebouwd is voor de gebruikers sterk verandert. Verder zijn standaard functies uit eerdere tools voor deze of vergelijkbare Power supplies van de klant ingebouwd.
Een extra is een simulator waarmee gepoogd wordt om het gedrag van de programmeertaal van de Power Supply na te bootsen. Het doel is een eerste controle of de automatische programmering in zekere mate voldoet aan de wensen. Omdat een exacte simulatie lastig is te realiseren, wordt geadviseerd een werkelijke validatie uit te voeren door het gesimuleerde programme te uploaden naar de Power Supply en het gedrag door middel van metingen te controleren.
Voor verdere detail verwijs ik naar de beschrijving van de Wav2seq software, die hier een verbeterde versie van is. Om het overzicht te behouden in de applicatie (veel schermen) is een navigator aanwezig waarop men ziet waar men op dat moment is in het programma.
Result:
Nuttige tool voor de Customer Support afdeling van de client. Men gaf wel aan dat de User Interface afwijkt van gebruikelijke PC Windows technische applicaties.
Tool:
NI LabVIEW 2014
H.W.:
Delta Elektronica voeding
input:

output:

dacq:
via U en I meting intern in de voeding
comm.:
Ethernet UDP
client:
Delta Elektronica
periode:
2013-2015