Fundatie-tester assistantie: Inzicht door software onderzoek

Goal:
Een geavanceerde fundatie test-machine is geautomatiseerd met een PC-Windows LabVIEW control, meet en analyse programma. Om het renovatie-proces door de client te ondersteunen, was het nodig de werking van de software en de systeem-architectuur te reverse engineeren.
Descr:
Een geavanceerde fundatie test-machine die een veelheid aan technologie bevat (motion-control, hydrauliek, mechanica, elektronica, high-speed camera, beeldverwerking en data-acquisitie) had niet een complete documentatieset. Deze specifieke tester werkt door een multi-ton massa vanaf een te bepalen hoogte op de te testen fundatiepaal te laten vallen. De paal wordt beschermd door een zwaar verenpakket onder de massa en zorgt er ook voor dat deze weer opveert. De bewegingen en acceleraties van de paal op en na de impact geven na de nodige berekeningen informatie over de draagkracht van de fundatiepaal. De te meten informatie is tijd-gesynchroniseerde data over de bewegingen van de paal, waardes uit loadcell en accelatiesensoren en de valhoogte van de massa. Analyse die volgt op de beeldverwerking en de data-processing van de gemeten waardes bepalen de kwaliteit van de geteste fundatiepaal en worden gedocumenteerd in ene rapport.
In nauwe samenwerking met de klant heeft Serenity systems design de functionaliteit van de LabVIEW software onderzocht. Naast de systeem-architectuur, die vastligt door de LabVIEWcode, zijn specifieke onderdelen nader bestudeerd. De communicatie met de high-speed camera (4000 frames/sec) en diens beeldverwerking. De, de motion-controller die de hoogte van de valmassa meet, bestuurt en het vangen controleert. Het aansturen van de NI-DAQ multifunctionele I/O eenheid die digitaal bestuurd en snelle analoge signalen van de versnellingssensoren inleest.
Gebruik makende van deze kennis kon de client enkele defecte onderdelen uit het electronica sensor-circuit vervangen en het motion-control systeem optimaal inregelen voor het vangen van de valmassa na het opveren.
Result:
Inzicht in de werking en functie en de onderlinge relatie tussen de systeemonderdelen als gevolg van bestudering van de software gaf de client voldoende informatie om zijn renovatieproces met succes af te ronden. Na deze werkzaamheden is de PLT machine in gebruik genomen.
Tool:
NI LabVIEW LV2016
H.W.:
nvt
input:
High-speed 4k/sec camera, NI USB-DAQ, RMC motion-control systeem
comm.:
USB, Ethernet
client:
Fundex Materiaal Dienst BV Oostburg
periode:
2018-2019