Fundatie-tester software extensie

Doel:
Een uitbreiding op bestaande high-speed fundatietest software.
Omschr:
Een bestaand geavanceerd fundatietestsysteem gebruikt de impuls van een op een fundatiepaal opverend massapakket om eenbeweging van de fundatiepaal op te wekken. Met 2 lichtbronnen op de fundatiepaal, een high-speed camera, acceleratiesensoren en een loadcell worden een aantal synchroon gesamplede datareeksen opgewekt die in de software wordt gebruikt.
Die ruwe data wordt tevens opgeslagen, maar helaas gecodeerd/gecomprimeerd.
Voor de rapportage is de ruwe data van belang om externe analyse-berekeningen te kunnen uitvoeren en een juist geformatteerd rapport te kunnen maken van de beproevingen.
De software die gebouwd is decodeerd de ruwe data.
Daarnaast geeft een selectiestap de gebruiker eenvoudig de mogelijkheid om correcte data uit een reeks metingen te selecteren. Een optie die bij de ontwikkeling bekeken is is om bepaalde signalen te signaalconditioneren middels digitale filtering. Automatische rapportage zou ook tot de mogeljkheden kunnen behoren, maar er was onvoldoende tijd om dit te realiseren.
Result:
Bruikbare software om snel de resultaten van de metingen in het veld om te zetten voor gebruik in het bestaande rapportage-proces.
Tool:
LabVIEW LV2016
H.W.:
nvt
input:
nvt
comm.:
nvt
klant:
(wordt niet openbaar gemaakt)
periode:
2017