Prosimview: LabVIEW analoog systeem emulator:

Doel:
Ontwikkel een LabVIEW systeem simulator (4e orde analoog).
Omschr:
In bepaalde situaties is de beschikbaarheid van het simuleren van nde orde analoge systemen gewenst. Ze zijn bijvoorbeeld onderdeel van zogenaamde “digital twins” waar real-time het gedrag van fysieke systemen nagebootst wordt.
Traditioneel werden dergelijke systemen met passieve en actieve analoge elektronica componenten opgebouwd, maar dit heeft nadelen. Bij kritische instellingen bestaat de kans op oscillatie via signaal- of voedingsinkoppeling en bij lage frequenties speelt DC nauwkeurigheid door drift een rol. Dit zijn enkele redenen dat simulatie in het digitale domein uitgevoerd worden. Nadeel is echter dat hiermee slechts een beperkte bandbreedte te bereiken is die wirdt bepaald door de maximale looprate.
Om aan deze behoefte te voldoen is er een LabVIEW (all G-code) versie gemaakt waarmee men bij LabVIEW applicaties analoge systemen kan simuleren.
De ervaring opgedaan bij de bouw van een dergelijk systeem in NI LabWindows is gebruikt bij het programmeren van een nde orde analoge simulator in LabVIEW. Verdere aanvullingen of uitbreidingen worden bekeken.
Result:

Tool:
NI LabVIEW
H.W.:

input:

output:

dacq:

klant:
(eigen ontwikkeling)
periode:
2003 – (lopend)
revisie:
vanaf 2021 is de ontwikkeling van deze software tool weer opgepakt.