Windturbine datalog software

Doel:
Dataloggingsoftware van het gedrag van een nieuw ontwikkelt type kleine windturbine.
Omschr:
De belangstelling voor alternatieve energiebronnen neemt sinds het nieuwe millenium in acceleratie toe. Een voorbeeld daarvan zijn compacte windmolens voor gebruik in de bewoonde omgeving. Een dergelijk type windturbine wordt geproduceerd en Schoondijke en staat bekend als de Energyball. Het heeft een onconventionele ronde vorm en bestaat uit circulair gebogen wieken. Om het gedrag en de performance bij verschillende windsnelheden te kunnen evalueren heeft de klant de windturbine op een testmast geplaatst voorzien van sensoren. Daarnaast bevat de invertor (omzetter van de elektrische energie naar het net) verschillende meetwaarden die via een RS-232 driver beschikbaar zijn.
Met 10 Hz worden de gemeten waarden uit de NI DAQ eenheid inglezen en wordt de uit de serieele poort beschikbaar gekomen data gedecodeerd. Elke 0.1 seconde worden de signalen real-time in een compact binair formaat in file opgeslagen. Verder worden de 5 sec en 1 minuut gemiddelden opgeslagen in een spreadsheet compatible Ascii formaat. Deze data is de basis voor de dagrapportage die de klant in een spreadsheet opstelt.
Met deze software heeft men de beschikking over eenvoudig te ontsluiten nauwkeurige meetdata voor rapportages, maar tevens de mogelijkheid om in detail optredende events te kunnen analyseren via data-mining. Data met een hoge sample-rate bevat namelijk snel varieerende informatie die met middelen verloren gaat.
Result:
24 uurs automatische registratie van performance en gedrag. Gebruikt bij duurproeven uitgevoerd op de assemblage-locatie te Schoondijke voor zowel prototypes als productie-modellen van 1 en 2m diameter.
Tool:
NI LabVIEW 7.1.1
H.W.:
USB-daq
input:
18 (7 analoog, 2 counter en 9 signalen via RS-232)
output:

klant:
WWT
dacq:
NI compact Fieldpoint
Update:
Enkele maanden nadat deze tool gereed kwam werd een testveld compacte windmolens gerealiseerd in Schoondijke. Een uitbreiding van deze tool zou uiterst geschikt geweest zijn om de prestaties van deze molens onderling te kunnen vergelijken en bij eventueele storingen onderzoek te kunnen doen. Men koos voor een data-acquisitiesysteem met een sample-rate van 15 minuten!